main background

Listen to Me Marlon

به من گوش بده مارلون

185بازدید
8.2 10/

مختصری درباره فیلم

مستندی که صدها ساعت از صداهایی را که مارلون براندو در طول زندگی خود ضبط کرده است را جمع آوری کرده و به زندگی مارلون براندو می پردازد.

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید