main background

Room 237

اتاق ۲۳۷

390بازدید
6.2 10/

مختصری درباره فیلم

مستندی است در مورد نظریه های متعدد ، که معانی پنهانی در فیلم ( Shining درخشش ) اثری از – “استنلی کوبریک” نهفته است …

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید