main background

How Stanislavski Reinvented the Craft of Acting

استانسلاوسکی چگونه صنعت بازیگری رادوباره متحول کرد؟

97بازدید

    مختصری درباره فیلم

    در دهه ۱۹۵۰ ، موجی از “بازیگران شیوه متد” هالیوود را در نوردید.بازیگرانی مانند جیمز دین ، ​​مارلون براندو و … مجموعه ابزار و چشم انداز کاملاً جدیدی از کار بازیگری را به فیلم هایی که در آنها بازی می کردند ، آوردند.بنیان کار آنها ، بیش از پنجاه سال قبل از ستاره شدن ، در روسیه گذاشته شد.

    برداشت استانیسلاوسکی از “رئالیسم روانشناختی”  ایده هایی را در مورد ویژگی های اساسی بازیگری که قرن ها ثابت بود به چالش کشید.در تئاتر قبل از استانیسلاوسکی ، بازیگری به عنوان هنر آوازی و حرکتی تعریف می شد. نقشی که بازیگر ایفا می کرد این بود که احساسات متن را به شکلی اغراق آمیز زنده کند.

    بزرگترین دستاورد استانیسلاوسکی در کشف رابطه ای است میان قوانینی ارگانیک که توسط بازیگر درآفرینش نقش به عهده دارد و قوانینی که بیوگرافی پرسناژ صحنه ای را شکل میدهد. اما درباره ی چنین نظریه ای هم تفسیر و تعبیرهای نادرست ساختگی و زیان بخش ارائه داده شده است. در اینجا منظور این نیست که بازیگر یک بیوگرافی جعلی و من در آوردی بر اساس مشتی اطلاعات عمومی و گاهی اوقات بدون تبعیت از تخیلاتش و بی توجه به نظرات نویسنده و کارگردان بسازد یا با خیالپردازی شرح حال شخصیتی را بنویسد که بیشتر یک بیوگرافی ادبی است و هیچ ربطی ندارد با آن نقشی که بازیگر میخواهد ایفا کند.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید