preload icon درحال بارگذاری ...
menuslide

چگونه فیلم شبگرد حس همدلی را با چشم ایجاد می کند How Nightcrawler Creates Empathy with Eyes

  • زمان ویدیو :   7 دقیقه

چشم ها اغلب به عنوان دریچه ای به روح یک شخصیت عمل می کنند. این ویدیو، قهرمان ترسناک فیلم “شبگرد” ساخته دان گیلروی در سال ۲۰۱۴ را بررسی می کند که چگونه فیلم سازی و تکنیک های اجرا می توانند دید ما را از یک شخصیت شکل دهند.