preload icon درحال بارگذاری ...
menuslide

بهترین دوئل های جنگ ستارگان : چه عاملی آنها را عالی کرده؟ ?Star Wars Lightsaber Duels: What Makes Them Great

  • زمان ویدیو :   12 دقیقه

جهان جنگ ستارگان دست آوردهای زیادی به دنیای فیلمسازی داده است. با این حال ، این فیلم ها همچنین یکی از جالبترین سلاح هایی را که تاکنون برای جلب توجه صفحه نمایش بزرگ به ما معرفی شده است ، معرفی می کنند: اسلحه لیزری.در این ویدیو به شما نشان خواهیم داد چطور این فیلم اکشن جذابی دارد.