Jingle All the Way A Complete Deconstruction of the Capitalist Machine

جیرینگ جیرینگ ادامه‌ دار فیلمی است از بازسازی کامل نظام سرمایه داری

140 بازدید

    مختصری درباره فیلم

    فیلم های کریسمس یک سنت تکریم شده است و بسیاری از آنها روح کریسمس و معنای این تعطیلات را برای جامعه در دوره زمانی ایجاد شده دارند.

    در ویدیو ، ما برخی از تجزیه و تحلیل فیلم ها را در مورد آنچه که ممکن است در ژانر فیلم های کریسمس کلاسیک تلقی شود ، انجام می دهیم.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید