preload icon درحال بارگذاری ...
menuslide

روزی روزگاری در هالیوود: چگونه تارانتینو تعلیق را هدایت می کند Once Upon a Time in Hollywood: How Tarantino Directs Suspense

  • زمان ویدیو :   11 دقیقه

روزی روزگاری درهالیوود صحنه های بسیاری دارد که قابل تجزیه و تحلیل است ، و تعداد زیادی از آنها در حقیقت قابل شمارش نیستند ، اما از میان همه این صحنه های به یاد ماندنی ، یکی بالاتر از بقیه به عنوان معلق ترین صحنه ایستاده است.