زاویه دوربین

زاویه دوربین

  • 688 13
  • دسته بندی تصویربرداری
  • محصول آمریکا
  • ژانر ---
جزییات

هر فیلم سازی تئوری اساسی دارد برای فیلمسازی اش. اندازه شات،قاب دوربین یا زاویه دوربین.همه اینها با هم جمع می شوند برای معنی دادن به هر شات.در این قسمت شات لیست ما منحصرا به تکنیک های سینمایی و زوایای دوربین در فیلمسازی نگاهی خواهیم کرد. زوایای دوربین در فیلم سازی مشخصات خاصی دارند که هر فیلم سازی باید انها را بداند.داستان سرایی تصویری به نحوه استفاده شما از دوربین و گفتن یک داستان وابسه است.اینکه شما از نما زاویه بالا،نما زاویه پایین ،نما دید پرندگان،نما بالا شانه(او تی اس)یا نما مستقیما بالا سر برای گرفتن یک صحنه استفاده کنید این تصمیم است که مفهوم چشم انداز را با خودش به ارمغان می اورد.با زاویه هلندی(ملقب به کج هلندی)شما با تکیه بر تکنیک های سینمایی حس عدم تعادل یا تنش را به یک شات می دهید. زوایای دوربین و تکنیک هایی مانند این می توانند باعث پیشرفت فیلم نامه و صحنه بشوند؛به وسیله راه هایی که داستان سرایی تصویری فراهم می اورد. وقتی فیلمسازان کارگردانی،داستان سرایی تصویری و زوایای دوربین را به طور کامل بدانند،این توانایی را دارند که خود را به چیزی عالی تبدیل کنند. قسمت قبلی ما را در شات لیست درباره نماهای دوربین و قاب بندی دوربین چک کنید.و منتظر قسمت بعدی یعنی عمق میدان و فاصله کانونی باشید.

دسته بندی : تصویربرداری
نظرات کاربران