کار در تئاتر – شعبده بازی

کار در تئاتر – شعبده بازی

  • 781 23
  • دسته بندی طراحی تئاتر
  • محصول آمریکا
  • ژانر ---
جزییات

مردم این تمایل را دارند که بدانند جهان از آنها بزرگتر است. اینکه امکاناتی وجود دارد که فراتر از زندگی روزمره ما باشد. مردم می خواهند جادو را تجربه کنند. آنها می خواهند شگفتی را تجربه کنند. آنها می خواهند احساس کنند که همه چیز ممکن است. “شعبده و یا جادو از همان ابتدا بخشی از تئاتر بوده است. شعبده بازان برادوی و اعضای تولید نمایش جادویی در تئاتر گودمن تماشا کنید که تاریخ و ماهیت فعلی شعبده ها را در تئاتر به اشتراک می گذارند.

دسته بندی : طراحی تئاتر
نظرات کاربران