کار در تئاتر – نمایشنامه نویسی

کار در تئاتر – نمایشنامه نویسی

  • 5437 18
  • دسته بندی آموزش عمومی تئاتر
  • محصول آمریکا
  • ژانر ---
جزییات

فرمول خاصی برای نگارش نمایشنامه وجود ندارد. حتی اگر موفقیت را با پارامترهای اقتصادی و هنری تعریف کنید، هیچ کس نمی داند که چه نمایشی موفق خواهد شد.بنابراین شما باید چیزی را نگارش کنید که به آن علاقمندید، آن را باور دارید و همین نمایشنامه ها را منحصر به فرد و خاص می کند. جالب اینجاست که اگر شما بدون انگیزه موفق شدن نمایشنامه تان را بنویسید، احتمال بیشتری دارد که موفق شود. با دنبال کردن دیوید هنری هوانگ، برنده جایزه اوبی، تونی و رئیس تئاتر آمریکا، به اهمیت همکاری، بازی با کلمات و ایده ها می توان پی برد و تاثیر آن را بر مخاطب می توان درک کرد. طی فرایند اکتشاف، دنیای تئاتر با دریافت نوشته هایی که بازتاب جهان احتمالات است و با دریافت کارهای جسورانه نوین، بهتر خواهد شد.

دسته بندی : آموزش عمومی تئاتر
عوامل
نظرات کاربران