main background

The Cabinet of Dr. Caligari

مطب دکتر کالیگاری

248بازدید
8.1 10/

مختصری درباره فیلم

فرانسیس در کنار همراهی سالخورده در حال سخن گفتن هستند که زنی ظاهرا آشفته، جین از کنار آنها میگذرد.فرانسیس وی را نامزدم خطاب می کند و داستان جالبی را که او به همراه جین داشته اند، نقل می کند و …

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید