main background

The Third Man

مرد سوم

232بازدید
8.3 10/

مختصری درباره فیلم

کمی پس از پایان جنگ جهانی دوم، هالی مارتینز که نویسنده رمان های عامه پسند وسترن در آمریکاست، برای دیدار دوست دوران کودکی اش هری لایم به وین می آید اما متوجه می شود همان روز هری طی یک تصادف رانندگی کشته شده است.پس از صحبت با دوستان و همکاران لایم متوجه وجود تضادهایی در حرف های آنان شده و مصمم می شود که کشف کند واقعا چه اتفاقی برای لایم افتاده است …

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید