main background

Shanghai Express

قطار سریع السیر شانگهای

305بازدید
7.3 10/

مختصری درباره فیلم

بسیاری از مسافران قطار سریع السیر شانگهای نگران شانگهای لیل بدنام هستند که در قطار حضور دارد تا اینکه نگران جنگی داخلی که در جریان است باشند …

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید