main background

Sabotage

خرابکاری

290بازدید
7.0 10/

مختصری درباره فیلم

آنار شیستی به نام ورلاک در لندن سالنی سینمایی برای پوشش فعالیت هایش که ماهیت آن را حتی از همسرش پنهان کرده است اداره میکند. در این بین وی تدارک بمب گذاریی را می بیند اما …

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید