main background

?Inglourious Basterds - How Tarantino Keeps You Hooked

پست ‌فطرت‌های لعنتی – چگونه تارانتینو شما را گرفتار نگه می دارد؟

248بازدید

    مختصری درباره فیلم

    این ویدیو شما را با کارگردانی و ساختار صحنه کوئنتین تارانتینو آشنا می کند ، بنابراین می توانید برخی از نکات و تکنیک های فیلم سازی و همچنین نکات و تکنیک های کارگردانی را یاد بگیرید که به شما کمک می کند تا از صحنه های تعلیق فیلمبرداری کنید.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید