main background

How Nightcrawler Creates Empathy with Eyes

چگونگی ایجاد حس همدلی با چشم در فیلم شبگرد

186بازدید

مختصری درباره فیلم

چشم ها اغلب به عنوان دریچه ای به روح یک شخصیت عمل می کنند. این ویدیو، قهرمان ترسناک فیلم “شبگرد” ساخته دان گیلروی در سال ۲۰۱۴ را بررسی می کند که چگونه فیلم سازی و تکنیک های اجرا می توانند دید ما را از یک شخصیت شکل دهند.

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید