main background

How Nightcrawler Creates Empathy with Eyes

چگونگی ایجاد حس همدلی با چشم در فیلم شبگرد

244بازدید

    مختصری درباره فیلم

    چشم ها اغلب به عنوان دریچه ای به روح یک شخصیت عمل می کنند. این ویدیو، قهرمان ترسناک فیلم “شبگرد” ساخته دان گیلروی در سال ۲۰۱۴ را بررسی می کند که چگونه فیلم سازی و تکنیک های اجرا می توانند دید ما را از یک شخصیت شکل دهند.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید