main background

Star Wars - Lightsaber Staging Camera Movement

جنگ ستارگان – حرکت دوربین، صحنه سازی شمشیر لیزری

128 بازدید

    مختصری درباره فیلم

    دوئل شمشیر نوری  یک نمونه عالی از این است که چگونه یک صحنه اکشن می تواند به راحتی جذاب شود و هم از نظر عاطفی با هم مرتبط باشد.

    در این ویدیو به شما نشان خواهیم داد چطور ریان جانسون صحنه را با کادربندی هدفمند و حرکت دوربین هدایت می کند.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید