main background

Star Wars - Lightsaber Staging Camera Movement

جنگ ستارگان – حرکت دوربین، صحنه سازی شمشیر لیزری

233بازدید

    مختصری درباره فیلم

    دوئل شمشیر نوری  یک نمونه عالی از این است که چگونه یک صحنه اکشن می تواند به راحتی جذاب شود و هم از نظر عاطفی با هم مرتبط باشد.

    در این ویدیو به شما نشان خواهیم داد چطور ریان جانسون صحنه را با کادربندی هدفمند و حرکت دوربین هدایت می کند.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید