main background

Jingle All the Way A Complete Deconstruction of the Capitalist Machine

جیرینگ جیرینگ ادامه‌ دار فیلمی است از بازسازی کامل نظام سرمایه داری

251بازدید

    مختصری درباره فیلم

    فیلم های کریسمس یک سنت تکریم شده است و بسیاری از آنها روح کریسمس و معنای این تعطیلات را برای جامعه در دوره زمانی ایجاد شده دارند.

    در ویدیو ، ما برخی از تجزیه و تحلیل فیلم ها را در مورد آنچه که ممکن است در ژانر فیلم های کریسمس کلاسیک تلقی شود ، انجام می دهیم.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید