main background

Jingle All the Way A Complete Deconstruction of the Capitalist Machine

جیرینگ جیرینگ ادامه‌ دار فیلمی است از بازسازی کامل نظام سرمایه داری

203بازدید

مختصری درباره فیلم

فیلم های کریسمس یک سنت تکریم شده است و بسیاری از آنها روح کریسمس و معنای این تعطیلات را برای جامعه در دوره زمانی ایجاد شده دارند.

در ویدیو ، ما برخی از تجزیه و تحلیل فیلم ها را در مورد آنچه که ممکن است در ژانر فیلم های کریسمس کلاسیک تلقی شود ، انجام می دهیم.

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید