main background

?The Godfather - How to Direct Power

پدرخوانده – چگونه قدرت را کارگردانی کنیم؟

604بازدید

    مختصری درباره فیلم

    پدرخوانده یک کلاسیک سینمایی بی رقیب است. اما چرا؟ چه چیزی باعث شده است به این خوبی باشد؟ این فیلم درباره تغییر شکل مایکل کورلئونه از شخصی در حاشیه مشاغل خانوادگی به یک رهبر واقعی است. پدرخوانده درباره قدرت است، چه کسی آن را دارد ، چه کسی آن را می خواهد و آنچه که مردم حاضرند برای به دست آوردن آن انجام دهند.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید