main background

The Irishman How Scorsese Opens an Epic

مرد ایرلندی – چگونه اسکورسیزی حماسه ای را باز می آفریند

551بازدید

    مختصری درباره فیلم

    فیلم های مارتین اسکورسیزی ، از جمله کازینو ، گرگ وال استریت ، رفقای خوب ، جزیره شاتر ، جداشده ، راننده تاکسی و دارودسته های نیویورکی به دلیل ساختن جهان پیرامون شخصیت معروف هستند و مرد ایرلندی نیز از این قاعده مستثنی نیست.اما چطور؟

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید