main background

The Wolf of Wall Street Film Blocking-Techniques

برداشت طولانی در فیلم گرگ وال استریت

982بازدید

    مختصری درباره فیلم

    چه استراتژی هایی برای جذاب نگه داشتن شات برای مخاطب وجود دارد بدون اینکه خیلی آشفته شود؟ با استفاده از این مثال از فیلم بسیار خوب مارتین اسکورسیزی ، گرگ وال استریت ، به شما نشان خواهیم داد که چگونه یک فیلمساز از خطوط چشم ، بلاکینگ و کادربندی استفاده می کند تا یک برداشت طولانی ایجاد کند و از برش های غیر ضروری جلوگیری کند.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید