main background

Video Lighting Techniques

تکنیک های نورپردازی

627بازدید

    مختصری درباره فیلم

    چگونه می توان بدون کامیون پر از تجهیزات نورپردازی ، نگاهی “سینمایی” داشت؟ امروز ، بررسی خواهیم کرد که دقیقاً داشتن نگاه سینمایی به چه معناست. سپس چندین روش روشنایی را که با هر بودجه ای قابل دستیابی است ، تجزیه می کنیم. اگرچه روشنایی سینمایی بر تفسیر خلاقانه پیش بینی شده است ، اما این اصول نورپردازی فیلم می تواند اساس انتخاب های خلاقانه شما باشد.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید