main background

Aspect Ratios in Film

چگونگی انتخاب سینمایی ترین ضریب دید در فیلم

111بازدید

مختصری درباره فیلم

معرفی انواع ضریب دید در فیلم و دلایل استفاده از هر کدام و روش دستیابی به بهترین ضریب دید در سینما.

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید