main background

Aspect Ratios in Film

چگونگی انتخاب سینمایی ترین ضریب دید در فیلم

171بازدید

    مختصری درباره فیلم

    معرفی انواع ضریب دید در فیلم و دلایل استفاده از هر کدام و روش دستیابی به بهترین ضریب دید در سینما.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید