main background

Denis Villeneuve & His Cinema of Ambiguity

دنی ویلنوو و سینمای ابهام او

157بازدید

    مختصری درباره فیلم

    سبک کارگردانی،فیلمبرداری،فیلم نامه و استفاده از موسیقی در آثار دنی ویلنوو کارگردان برنده اسکار در این ویدیو تحلیل می شود.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید