main background

Directed That Insane Austin Powers Opening

چگونگی کارگردانی صحنه آغازین آستین پاورز دیوانه توسط جی روچ

147بازدید

    مختصری درباره فیلم

    جی روچ کارگردان برنده جایزه امی،گولدن گلوب و… همچنین کارگردان سری فیلم های آستین پاورز روش کارگردانی صحنه اول فیلم خود را شرح می دهد.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید