main background

Martin Scorsese Captures Authenticity

چگونگی ساخت فیلم های با اصالت توسط مارتین اسکورسیزی

211بازدید

    مختصری درباره فیلم

    چگونه اسکورسیزی فیلمی می سازد که به شدت اصالت و اعتبار دارد و در عین حال کاملا سینمایی هم هست؟

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید