main background

Martin Scorsese Directs a Movie

نحوه کارگردانی فیلم توسط مارتین اسکورسیزی

232بازدید

مختصری درباره فیلم

در این ویدئو به تحلیل و روش کارگردانی مارتین اسکورسیزی پرداخته می شود.

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید