main background

Martin Scorsese Directs a Movie

نحوه کارگردانی فیلم توسط مارتین اسکورسیزی

300بازدید

    مختصری درباره فیلم

    در این ویدئو به تحلیل و روش کارگردانی مارتین اسکورسیزی پرداخته می شود.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید