main background

Coen Brothers Shoot Insert Shots

نحوه تصویربرداری نمای نزدیک (اینسرت) توسط برادران کوهن

98بازدید

مختصری درباره فیلم

این ویدئو روش و تکنیک های برادران کوهن در تصویر برداری نمای نزدیک را آموزش می دهد.

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید