main background

Coen Brothers Shoot Insert Shots

نحوه تصویربرداری نمای نزدیک (اینسرت) توسط برادران کوهن

148بازدید

    مختصری درباره فیلم

    این ویدئو روش و تکنیک های برادران کوهن در تصویر برداری نمای نزدیک را آموزش می دهد.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید