main background

How to Make a TV Show Bible TV Writing & Development

نوشتن و ساختن کتاب راهنمای تلوزیونی

170بازدید

    مختصری درباره فیلم

    عبد گیت کارگردان،بازیگر و نویسنده تلویزیون و سینما روش نوشتن کتاب راهنمای تلویزیونی را آموزش می دهد.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید