main background

Pitch a TV Show Idea

نحوه ارائه ایده برنامه تلوزیونی

80بازدید

مختصری درباره فیلم

جورج ادلمن تهیه کننده،بازیگر و کارگردان به شما آموزش می دهد چطور ایده برنامه تلویزیونی را ارائه دهید.

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید