main background

Pitch a TV Show Idea

نحوه ارائه ایده برنامه تلوزیونی

131بازدید

    مختصری درباره فیلم

    جورج ادلمن تهیه کننده،بازیگر و کارگردان به شما آموزش می دهد چطور ایده برنامه تلویزیونی را ارائه دهید.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید