main background

How To Use Walter Murch's Eye Trace To Direct The Eye

والتر مورچ چگونه از تکنیک هدایت چشم استفاده میکند

191بازدید

  مختصری درباره فیلم

  در این ویدئو ، ما قصد داریم یکی از مهمترین تکنیک های کارگردانی، برای هر نوع فیلمسازی را تجزیه و تحلیل کنیم و سپس به شما نشان خواهیم داد که چگونه استیون اسپیلبرگ از آن در تمام فیلمی که برنده اسکار شد ، یعنی لیست شیندلر، استفاده کرده است.والتر مارچ بزرگ این تکنیک پیشرفته کارگردانی را ،”هدایت چشم” نامگذاری کرده است.

  “هدایت چشم” اصطلاحی برای هدایت چشم بیننده به قسمت های خاصی از کادر، با استفاده از چند روش مختلف و مفید است.

  حرکت،موقعیت،رنگ

  کارگردانان فیلم باید بیننده را راهنمایی کنند تا در لحظه صحیح به موارد خاصی نگاه کنند ، زیرا بخشی از روایت یک داستان جذاب ، همراه کردن همزمان بیننده، در یک زمان است تا همه ما بتوانیم آن تجربه مشترک را احساس کنیم.اسپیلبرگ در هر یک از فیلم های خود از هدایت چشم استفاده کرده است و این را به طرز ماهرانه ای در لیست شیندلر اعمال می کند. این فیلم ۷ جایزه اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را به دست آورد و بخش عمده ای از آن به دلیل استفاده اسپیلبرگ از تکنیک “هدایت چشم” بود.او همچنین فیلمبرداری را بر روی زمین نگه داشت و از استفاده از تکنوکراین اجتناب کرد. این رویکرد بصری متفکرانه، تم فیلم را تقویت می کند و بیننده را از طریق داستان راهنمایی می کند.

  وقتی این ویدئو را به پایان برسانید ، خواهید دید که چگونه یک کارگردان عالی مانند استیون اسپیلبرگ مخاطبان خود را همراه خود نگه می دارد ، چشمان شما را به جایی که باید باشند هدایت می کند و اینکه چگونه از سوژه ها برای پشتیبانی از مفهوم و تم بزرگترین فیلم خود یعنی فهرست شیندلر استفاده می کند.

  نتیجه نهایی: شما چند روش مفید می آموزید، که از مهمترین تکنیک سینمایی که برای کارگردانان و ویراستاران وجود دارد، استفاده کنید.

  برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید