main background

An Actor's Warm-Up Voice

گرم کردن صدای بازیگر

614بازدید

مختصری درباره فیلم

این ویدئو کوتاه تمرین گرم کردن صدا توسط  ژانت نلسون ، به بازیگران تکنیک هایی را ارائه می دهد تا صدای خود را قبل از تمرین و اجرا آماده کنند ، شامل تمریناتی در مورد تنفس ، رزونانس ، پرتاب صدا و بیان. ژانت نلسون رئیس صدا در تئاتر ملی و نویسنده کتاب  Voice Exercise است.

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید