main background

Working In The Theater - Reimagining Shakespeare

کار در تئاتر – تجسم دوباره شکسپیر

147بازدید

    مختصری درباره فیلم

    کار در موسسه نمایشی پیگ آیرن فیلادلفیا و شرکت تئاتر بدلم نیویورک فراتر از پرده نمایش می رود. برای این که بفهمیم هر موسسه ای با چه خلاقیتی متون غنی و بعضا پیچیده شکسپیر را بازآفرینی می کند باید به حرکات، موسیقی و طراحی صحنه خلاقانه آن ها نگاه کنیم که از نمایشنامه های شکسپیر نمایش هایی می سازد که جذابند، مدرن اند و هرگز کسل کننده نیستند.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید