main background

آموزش تئاتر

کار در تئاتر – شعبده بازی
کار در تئاتر- طراحی پروژه با ۵۹ Productions
قسمت 11
مهارت صدا برای بازیگر ( قسمت ۱۱ )
قسمت 10
مهارت صدا برای بازیگر ( قسمت ۱۰ )
قسمت 9
مهارت صدا برای بازیگر ( قسمت ۹ )
قسمت 8
مهارت صدا برای بازیگر ( قسمت ۸ )
قسمت 7
مهارت صدا برای بازیگر ( قسمت ۷ )
قسمت 6
مهارت صدا برای بازیگر ( قسمت ۶ )
قسمت 5
مهارت صدا برای بازیگر ( قسمت ۵ )
قسمت 4
مهارت صدا برای بازیگر ( قسمت ۴ )
قسمت 3
مهارت صدا برای بازیگر ( قسمت ۳ )
قسمت 2
مهارت صدا برای بازیگر ( قسمت ۲ )
قسمت 1
مهارت صدا برای بازیگر ( قسمت ۱ )
ملاقات با بکت با ریچارد ویلسون
گرم کردن صدای بازیگر
کار در تئاتر در زمینه طراحی محیط
کار در تئاتر طراحی نور
قسمت 4
گرم کردن صدا ( قسمت چهارم )
سه گانه لیمن ( مصاحبه )
قسمت 3
گرم کردن صدا ( قسمت سوم )
قسمت 2
گرم کردن صدا ( قسمت دوم )
قسمت 1
گرم کردن صدا ( قسمت اول )
صدا – کار با متن ( هیاهوی بسیار برای هیچ )
زندگی بخشیدن به عروسک
مروری بر تیاتر یونان
قسمت سوم
نحوه ساخت کلاه گیس ( قسمت سوم )
قسمت دوم
نحوه ساخت کلاه گیس ( قسمت دوم )
قسمت اول
نحوه ساخت کلاه گیس ( قسمت اول )
لباس مده آ – ساختن خون و گل
چگونه عروسک بسازیم
چگونگی تغییر سریع لباس