main background

Everyman

هر کس

525بازدید
7.0 10/

مختصری درباره فیلم

وقتی مرگ فرا می رسد ، همه موفق ، محبوب و پرشور هستند. او مجبور می شود زندگی ای را که ساخته است رها کند و آخرین جستجوی دیوانه وار را برای یافتن یک دوست یا هر کسی آغاز کند تا در دفاع از او صحبت کند. اما مرگ نزدیک است و زمان در حال اتمام …

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید