main background

Fleabag

فلیبگ

496بازدید
8.5 10/

مختصری درباره فیلم

زندگی زن جوان سردرگم و معتاد به مهربانی که درحال از دست دادن کافه خود در لندن می باشد را روایت میکند

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید