main background

Shrek the Musical

موزیکال شرک

367بازدید
7.0 10/

مختصری درباره فیلم

جایی را برای سرگرمی خانوادگی به اندازه بزرگ تر بگذارید زیرا بزرگترین افسانه ای که هرگز گفته نشده در این اقتباس موسیقی نفسگیر برادوی از فیلم محبوب شرک به روشی کاملاً جدید زنده می شود!

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید