main background

Buried Child

کودک مدفون

851بازدید
7.2 10/
  • 1 ساعت و 50 دقیقه
  • 2016

مختصری درباره فیلم

ماجرای خانواده ای است که در ظاهر به زندگی با هم ادامه می دهند و زمانی که نوۀ آن ها، به همراه دوست خود، شلی، به دیدن آن ها می آید، پرده از رازهای مختلفی، در خانواده، برداشته می شود…

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید