main background

Rosencrantz & Guildenstern Are Dead

روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده‌اند

345بازدید
8.1 10/

مختصری درباره فیلم

نمایش روزنکرانتز و گیلدنسترن مرده اند اثر تام استاپارد  نمایش‌نامه‌نویس، و فیلم‌نامه‌نویس اهل بریتانیا و برنده جایزه اسکار، است.نمایش داستان دو شخصیت فرعی نمایش هملت اثر ویلیام شکسپیر را دنبال می‌کند که خودشان را در مسیر قلعه الزینور می‌یابند. قبل از رسیدن آن‌ها با گروهی از بازیگران برخورد می‌کنند و دربارهٔ فلسفه وجودشان سؤال‌هایی برایشان پیش می‌آید. در”روزنکرانتز و گیلدنسترن‌ مرده‌اند”، تام‌ استوپارد دو شخصیت‌ کم‌ اهمیت‌ در نمایشنامه‌ شکسپیر را محور اصلی ‌نمایشنامه‌ خود قرار داده‌ و همه‌ ماجراها را از دیدگاه‌ آن‌ دو باز می‌گوید. او در این‌ انتخاب‌ قصد دارد جایگاه‌ هستی‌شناسانه‌ متن‌ را با تغییر سیستم‌ روایت‌ تغییر دهد و این‌ از ویژگی‌های‌ درام‌ پست‌مدرن‌ است‌.کلادیوس‌ می‌کوشد با کمک روزنکرانتز و گیلدنسترن‌ از رفتار و گفتار هملت‌ خبردار شود و از آن ‌دو می‌خواهد به‌ عنوان ‌دوستان‌ نزدیک‌ او تا انگلستان‌ همراهیش‌ کنند و نامه فرمان‌ قتل‌ هملت‌ را به آنان می‌دهد و آنان از محتوای نامه خبردار نمی‌شوند تا این‌که اوج فاجعه نزدیک می‌شود. رز و گیل در نمایشنامه‌ استوپارد شخصیت‌هایی‌ متعلق‌ به‌ نمایشنامه‌ای‌ دیگرند و سرنوشتشان‌ از پیش‌ تعیین‌ شده‌ است‌.

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید