دانلود فراخوان
festival background
jashvareh icon

اولین جشنواره آنلاین فیاتر

خلق اثر با حداقل ها

آنلاین باش، خلاق باش، بهترین باش!

فیلم کوتاه / مونولوگ تئاتر / عکس / داستان کوتاه

بهمن و اسفند 1400

مرحله اول: ثبت نام کنید و یا اگر ثبت نام کرده اید وارد شوید
ورود / ثبت نام

معرفی اولین جشنواره آنلاین کشوری فیاتر

film camera

جوایز فیلم کوتاه

one
نفر اول
150/000/000 ریال
تقدیرنامه
two
نفر دوم
100/000/000 ریال
تقدیرنامه
three
نفر سوم
50/000/000 ریال
تقدیرنامه
four
نفر چهارم
10/000/000 ریال
تقدیرنامه
five
نفر پنجم
5/000/000 ریال
تقدیرنامه
six
نفر ششم
اشتراک 6 ماهه فیاتر
تقدیرنامه
جایزه ویژه هیئت داوران
70/000/000 ریال
تقدیرنامه
monologue

جوایز مونولوگ تئاتر

one
نفر اول
100/000/000 ریال
تقدیرنامه
two
نفر دوم
70/000/000 ریال
تقدیرنامه
three
نفر سوم
40/000/000 ریال
تقدیرنامه
four
نفر چهارم
10/000/000 ریال
تقدیرنامه
five
نفر پنجم
5/000/000 ریال
تقدیرنامه
six
نفر ششم
اشتراک 6 ماهه فیاتر
تقدیرنامه
جایزه ویژه هیئت داوران
70/000/000 ریال
تقدیرنامه
photography

جوایز عکس

one
نفر اول
50/000/000 ریال
تقدیرنامه
two
نفر دوم
20/000/000 ریال
تقدیرنامه
three
نفر سوم
10/000/000 ریال
تقدیرنامه
four
نفر چهارم
اشتراک 6 ماهه فیاتر
تقدیرنامه
جایزه ویژه هیئت داوران
70/000/000 ریال
تقدیرنامه
short story

جوایز داستان کوتاه

one
نفر اول
40/000/000 ریال
تقدیرنامه
two
نفر دوم
10/000/000 ریال
تقدیرنامه
three
نفر سوم
اشتراک 6 ماهه فیاتر
تقدیرنامه
جایزه ویژه هیئت داوران
70/000/000 ریال
تقدیرنامه