main background

Working In The Theatre - magic

کار در تئاتر – شعبده بازی

717بازدید

مختصری درباره فیلم

مردم این تمایل را دارند که بدانند جهان از آنها بزرگتر است. اینکه امکاناتی وجود دارد که فراتر از زندگی روزمره ما باشد. مردم می خواهند جادو را تجربه کنند. آنها می خواهند شگفتی را تجربه کنند. آنها می خواهند احساس کنند که همه چیز ممکن است. “شعبده و یا جادو از همان ابتدا بخشی از تئاتر بوده است. شعبده بازان برادوی و اعضای تولید نمایش جادویی در تئاتر گودمن تماشا کنید که تاریخ و ماهیت فعلی شعبده ها را در تئاتر به اشتراک می گذارند.

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید