main background

Medeas Dress Making Blood and Mud

لباس مده آ – ساختن خون و گل

152بازدید

    مختصری درباره فیلم

    در این ویدئو با روش ایجاد افکت خون و گل روی لباس آشنا می شوید. روز مک کاریک طراح لباس و چاپ تئاتر ملی انگلستان است.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید