main background

Working In The Theatre Makeup

کار در تئاتر – گریم

73بازدید

    مختصری درباره فیلم

    یک شخصیت روی صحنه به اشکال مختلفی شکل می گیرد. یکی از جنبه های مهم و کم پرداخته شده فرایند ساخت شخصیت و حصول یک محصول در تئاترهای برادوی و غیربرادوی، نقش گریم در ایجاد آن شخصیت است. اما چگونه میتوان ۸ بار در هفته به ظاهری عالی و مناسب صحنه دست یافت؟

    گریمور معروف برایان استرامواسر و تلما پالرد روایت خود را از ساخت و نگهداری از شخصیت ها در این اپیزود بیان م یکنند.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید