main background

Working In The Theatre Scenic Design

کار در تئاتر طراحی صحنه

89بازدید

    مختصری درباره فیلم

    بیایید داستان بیووالف بوریت، برنده جایزه تونی و میمی لین، برنده جایزه طراحی هیوز و جایزه اوبی را در فرایند طراحی صحنه دنبال کنیم و به این پی ببریم که چگونه کارشان را آغاز کردند، فعالیت این حرفه چه پیش‌نیازهایی دارد و چگونه می‌توان طراحی صحنه را با مشارکت بسیاری از افراد کلیدی عرصه تئاتر آموخت.

    برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید