main background

Cave of Forgotten Dreams

غار رویاهای فراموش شده

218بازدید
7.4 10/

مختصری درباره فیلم

ورنر هرتسوگ دسترسی انحصاری به فیلم برداری را در داخل غارهای شووه در جنوب فرانسه به دست می آورد و قدیمی ترین آثار تصویری شناخته شده بشریت را ثبت می کند.

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید