main background

Bill Cunningham: New York

بیل کانینگام نیویورک

324بازدید
7.9 10/

مختصری درباره فیلم

ماجرای شخصی که فقط یک چیز را دوست دارد عکسهایی که او می گیرد و پوشش مردم را نمایش می دهد عکاس هشتاد ساله نیویورک تایمز که دو ستون در بخش روش زندگی داشته است و با اینکه هیچکس نمی شناسدش …

برای نمایش فیلم باید وارد حساب خود شوید